Vítejte na stránkách stavební firmy Jaroslav Krupica. Firma byla založena v roce 1992 a od té doby se postupně rozšiřuje až
do dnešní podoby. Naše firma je spíše menší subjekt, jejíž
objem zakázek přímo souvisí s referencemi klientů a tím spíše ručíme za kvalitu odvedeného díla. Věříme, že i ve Vás najdeme další zákazníky, kteří budou s naší prací v plné míře spokojení.